WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een vereniging bestaande uit een sterk team van vrijwilligers van afgestudeerden en nog reeds studerenden met dezelfde missie. Samen willen wij meer betekenen voor onze samenleving door de kleinsten te ondersteunen en hun klaar te stomen voor de toekomst zodat zij op hun beurt een bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving zoals wij, de vrijwilligers, dat nu doen. 

 

Wij bieden leerlingen van het lager en het secundair onderwijs huiswerkbegeleiding, bijles, studiebegeleiding en educatieve activiteiten aan om op deze manier hun onderwijskansen en rol in de maatschappij te bevorderen.  Wij willen een deel uitmaken van het groter geheel waarbij EDU-ACTIEVE JONGEREN een bijdrage levert aan leerlingen, gezinnen en de maatschappij.

ONZE MISSIE

Ongeschoolde, laaggeschoolde en anderstalige ouders in combinatie met een laag inkomen kan negatieve invloeden hebben op de ontwikkeling van een kind, kan leiden tot gebrek in het onderwijs en beïnvloedt alle aspecten van het leven van een kind met name haar fysieke en mentale gezondheid. Een kind volgt namelijk het voorbeeld van de ouders.

 

 Kinderen uit kansarme gezinnen krijgen meestal onvoldoende correcte studiebegeleiding. Meestal lijden zij ook aan taalachterstand en hebben zij geen motivatie om te studeren. Zij boeken geen succes op school en belanden onderaan de ladder van de maatschappij. Zij zullen op hun beurt in de categorie van ‘anderstalige, ongeschoolde of laaggeschoolde ouders’ belanden. Onze missie is om deze kinderen te begeleiden en te ondersteunen. Wij grijpen in waar de ouders hulp bij nodig hebben.

De 5 pijlers van onze werking

STUDIEBEGELEIDING

Door middel van studiebegeleiding willen wij de kinderen bewust maken dat educatie toch niet zo saai is. Meestal krijgen wij als opmerkingen: “Waarom moeten wij dit leren?” of “Dit hebben wij later toch niet nodig?”. Wij willen ze bewust maken dat in onze hedendaagse maatschappij educatie noodzakelijk is. Bovendien peilen wij naar de toekomstperspectieven. Het is belangrijk dat de kinderen een doel hebben waar zij naar kunnen streven. 

Wij zijn gevestigd in:

Staatstuinwijk 20A

3600 Genk